Gunnarsmaren

En stor öppen myr med gungflyiga mossmattor. Den betraktas som ett av Roslagens absolut finaste extremrikkärr.

I kärret växer cirka 70 arter kärlväxter och 14 starrarter. Orkidéer är också vanliga i och runt Gunnarsmaren.

Här finns också många olika arter av mossor i alla tänkbara nyanser av rött, gult, grönt och brunt. Intill marens utloppsbäck mot havet finns en äng med ramslök som blommar och doftar fantastiskt i slutet av maj.

Kvarnen

Byggd 1772 och är en av Sveriges största bevarade stolpkvarnar.

Kvarnen flyttades till sin nuvarande plats från Kvarnudden, närmare havet, på 1800-talet.

Kvarnen var en så kallad skattekvarn dit bönderna levererade skatt i form av säd. Den reser sig mitt i ett hav av gullvivor som blommar i slutet av maj.

Riddershols gård

Byggdes på 1720-talet och har varit i släkten Ridderstads ägo fram till ett par år sen. Kallas i folkmun för "Riddersholms Slott"

Innan gården byggdes låg byn Sidö på denna plats. Denna by finns omtalad i seglingsbeskrivningar ända från 1200-talet. Byn brändes ner av ryssarna 1719 men byggdes upp och brann sedan i en vådabrand 1825.

En allé av askar går från huset ner till Norrsundet, dit man tidigare seglade. Vid gården står en sentida minnessten rest till minnet av författaren Karl-Fredrik Ridderstad 1807-1886.

Estoniakorset

Minnesmärke över de omkomna i katastrofen 1994.

Intill korset finns också en 250 år gammal ristning, huggen när Kung Adolf Fredrik var på väg till Sveaborg i dåvarande svenska Finland år 1752.

På andra sidan sundet ligger ön Kapellskärs-skäret som gett namn åt området. På ön finns en gammal kolerakyrkogård och begravningsplats för släkten Ridderstad. Det lär också finnas rester efter det kapell som fanns på ön. Dominikanermunken Karl som kom till området 1488 grundade kapellet.

Sladdstycket

Ett nästan 200 år gammalt torp, med två bostadshus, ladugård, svinstia och dass.

Drivs idag som hembygdsmuseum. Under sommaren hålls gården öppen för visning. I närheten av torpet ligger en badstrand, kajakuthyrning och sommarcafé när solen skiner....

Skärgårdsstiftelsen

Stiftelsen äger och förvaltar marken i Riddersholm.

Man arbetar långsiktigt för att vidareutveckla skötsel av markerna, garantera dess nuvarande användningsområden för friluftsliv och turism och över ett ännu bredare fält verka för en levande skärgård.

Information:

Tillsyningsman Leif Malmgren tel 08-123 125 32

Skärgårdsstiftelsen: 08-44056

Blogg: http://riddersholmnatur.blogspot.com