Södersundets småbåtshamn & gästhamn

Hamnen ligger väl skyddad i Södersundets vik 1 Nm rakt söderut från Kapellskärs fyr.

Gästhamnen består av 32 gästplatser på den yttre bryggan (brygga 1). Övriga bryggor har 172 säsongsplatser. Hamnen har en muddrad ränna in från havet som garanterar ett djup på 170 cm vid lågvatten.

Hamnen är öppen från 1 april – 15 november

Avgift för gästplats är 125 kr/natt. Landström +75:-/natt. På intilliggande camping finns tillgång till dusch och minilivs. I hamnavgiften ingår presentkort på dagskryssning med Viking Line Rosella samt Fri busstransfer till och från färjan. Förbokas minst 2 timmar före färjans avgång.

Har du några frågor kontakta hamnkapten Peter Andersson på 0705-571245 eller receptionen på 0708-800838. Det går också bra att maila på info@fritidsbyn.se

Välkommen att lägga till!

Gästbryggan är den yttre delen av den yttersta bryggan, till höger på bilden ovan.