Södersundets småbåtshamn & gästhamn

Hamnen ligger väl skyddad i Södersundets vik 1 Nm rakt söderut från Kapellskärs fyr.

Gästhamnen består av 32 gästplatser på den yttre bryggan (brygga 1). Övriga bryggor har 172 säsongsplatser. Hamnen har en muddrad ränna in från havet som garanterar ett djup på 170 cm vid lågvatten.

Hamnen är öppen från 1 april – 15 november

Avgift för gästplats är 100 kr/natt. Landström +75:-/natt. På intilliggande camping finns tillgång till dusch och minilivs. Vi samarbetar med mathem.se och har dagliga leveranser under sommaren.. Beställ senast kl 13,00 på mathem.se så finns varorna att hämta på campingen kl 14,00 nästa dag. Utöver matvaror så kan man också beställa öl, vin och apoteksvaror inkl receptbelagd medicin.

Har du några frågor kontakta hamnkapten Peter Andersson på 070-8800838 eller maila på info@fritidsbyn.se

Välkommen att lägga till!

Gästbryggan är den yttre delen av den yttersta bryggan, till höger på bilden ovan.